Банкеръ Daily

Новини

Депутатите прекроиха Кодекса за застраховането

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Един от параграфите в него предвижда увеличението на минималния размер на гаранционния капитал на дружествата в сектора. Неговата промяна се извършва периодично въз основа на изменението в европейския индекс на потребителските цени. След предстоящата корекция всички животозастрахователи и общозастрахователите, които предлагат застраховки Гражданска отговорност (както на автомобилистите и на притежателите на летателни апарати и плавателни съдове, така и обща), Кредити и Гаранции, трябва да разполагат с капитал, който е най-малко 7 млн. лв., вместо с 6.4 млн. лв., както бе досега. Всички останали трябва да имат поне 4.6 млн. лв. собствени средства, тоест с 200 хил. лв. повече от сега. Компаниите разполагат с три месеца, за да се съобразят с това разпореждане.
Според друг текст в законопроекта бюджетът на Гаранционния фонд трябва да бъде представян за одобрение от Комисията за финансов надзор. В случай, че надзорната институция установи противоречие на разчетите с разпоредбите на Кодекса за застраховането и поднадзорните актове или прецени, че в него има необосновано завишение на разходите, които застрашават финансовата стабилност на фонда и интересите на потребителите, тя ще го връща с препоръка за преработка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във