Банкеръ Daily

Новини

ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА И ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Очаква се депутатите да гласуват промени в Закона за избиране на членове на Европейския парламент от България. Мандатът на избраните кандидати за евродепутати, които заемат друга изборна длъжност, да се прекратява седем дни, преди датата на откриване на първото заседание на Европейския парламент, предвиждат промените. В момента, в закона е записано, че пълномощията на избраните депутати, които заемат друга изборна длъжност, се прекратява с избирането им за евродепутати, а не с встъпването им в длъжност, както е регламентирано в правилника на Европарламента.
Очаква се днес парламентът да гласува и последните текстове от новия Семеен кодекс и промените в закона за пътищата. Минималната издръжка на едно дете да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, е записано в кодекса. С този документ се ускорява процедурата по вписване на изоставените деца в регистрите за осиновяване. Това вече ще става с акт на социалната служба, без да се чака съда. За първи път се слага срок за определяне на осиновители както у нас, така и в чужбина. Глоба от 200 до 2000 лв. се предвижда за длъжностно лице, което допусне нарушение на разпоредбите за вписване в регистрите за осиновяване и на реда за осиновяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във