Банкеръ Daily

Новини

Депутати от Бундестага хвалят министър Попова заради съдебната реформа

България демонстрира последователност и траен ангажимент да реформира правораздаването.Това заявиха германския парламентаристи, след като министърът на правосъдието Маргарита Попова изнесе доклад в Бундестага и пред представители на три федерални министерства – на външните работи, на вътрешните работи и на финансите. Изложението на Попова бе посветено на напредъка на България в областта на съдебната реформа и борбата с организираната престъпност и корупцията. Министърът на правосъдието представи както конкретната интензивна работа на страната в рамките на показателите за напредък по механизма за сътрудничество, така и основни насоки от цялостната визия за реформа на съдебната система.
Германските парламентаристи не скриха позитивните си впечатления от постигнатото по показателите за напредък.„България е важна външна граница на ЕС и по тази причина за нас е от съществено значение да подкрепим хората с модерно мислене и европейски реформаторски маниер, които помагат в страната да се утвърдят принципите на правовата държава, върховенството на закона, спазването на гражданските права. Българският министър на правосъдието може да разчита на пълното ни доверие и подкрепа по пътя на начертаната и следвана устойчиво съдебна реформа”, подчерта от името на присъстващите д-р Ханс-Петер Ул.
Депутатите заявиха, очакванат България да продължи стъпките по изграждането на разследваща криминална полиция. Акцентираха още върху необходимостта от устойчивост и последователност в съдебната практика, подчертавайки че независимостта на съдебната система не бива да се схваща нито за миг като възможност за своеволие. По време на срещата в Бундестага беше направено ясно разграничение между Шенген – като правно-технически инструмент с конкретни срокове, и Механизма за сътрудничество и оценка. Депутатите определиха като отговорна позицията да се спазват поетите с присъединителния договор на страната ни към ЕС ангажименти, сред които потребността от механизъм за сътрудничество и оценка в областта на правосъдието и вътрешните работи.
За Германия приемането на закона за отнемане на необяснимо имущество ще е ясният знак за политическата воля и готовност на България да използва най-силното оръжие от антикорупционния си арсенал, бяха категорични германските парламентаристи и представителите на трите федерални министерства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във