Банкеръ Daily

Новини

Депозитната програма на Банка Пиреос България – “Пиреос Кеш Мениджър” вече и за бизнес клиенти

От 15 февруари депозитната програма на Банка Пиреос България – “Пиреос Кеш Мениджър” вече се предлага и на бизнес клиенти. Програмата, която стартира през април 2010г. за индивидуални клиенти, вече е адаптирана и за нуждите на компаниите. “Програма Кеш Мениджър за фирми” е удобна комбинация от разплащателна сметка със свободен лимит и овърнайт депозит, чрез която фирмите разполагат с гъвкаво и ефективно управление на средствата си.
С разплащателната сметка към “Програма Кеш Мениджър за фирми” клиентите могат да извършват всички необходими транзакции за обслужване на своите ежедневни фирмени дейности, като същевременно получават висока доходност от наличните по сметката си средства.
Минималната сума за откриването на “Програма Кеш Мениджър за фирми” е 2 500 лева или 1 250 евро. Ежедневно Програмата прехвърля автоматично средствата по фирмените сметки над определен свободен лимит в овърнайт депозит. Минималната сума за първоначално активиране на овърнайт депозита е 25 000 лева или 12 500 евро при годишна лихва от 3% за разплащателни сметки в лева и 2.70% за сметки в евро.
Клиентите, които изберат “Пиреос Кеш Мениджър”, могат да извършват всички видове банкови транзакции през онлайн банкирането на трезора. Не съществува такса за откриване, поддържане, подновяване или закриване на Програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във