Банкеръ Daily

Новини

ДЕКОТЕКС АД ПОДОБРЯВА ФИНАНСОВИЯ СИ РЕЗУЛТАТ КЪМ КРАЯ НА ЮНИ

Текстилното предприятие Декотекс АД, Сливен, е на печалба в размер на 701 хил. лв. към края на първото шестмесечие на 2006 г. спрямо 544 хил. лв. за съответния период на миналата година, според междинния неконсолидиран отчет, представен в БФБ-София АД. Нетните приходи от продажби за периода са нараснали до 11.92 млн. лв. в сравнение с 10.14 млн. лв. към края на юни 2005 година. Финансовите приходи са намалели до 510 хил. лв. при 820 хил. лв. преди година. Общите разходи за дейността на дружеството са се увеличили също до 11.73 млн. лв. към края на полугодието спрямо 10.42 млн. лв. за отчетния период на миналата година.
Декотекс приключи първото тримесечие на 2006 г. с отрицателен резултат в размер на 145 хил. лева.
В началото на юни капиталът на Декотекс АД бе увеличен от 407 хил. лв. - до 15.04 млн. лв., чрез издаване на 14 635 080 акции, всяка с номинал от 1 лев. Новите акции все още не са приети за търговия на БФБ - София. Каппа Технолоджи АД е мажоритарен собственик в дружеството с 91.94 на сто от капитала.
Акционерите на 31 май тази година гласуваха решение за разпределяне на дивидент в размер на 0.20 лв. на акция за 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във