Банкеръ Daily

Новини

ДАВИД ЩЕ ИЗГРАДИ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА МДААР

Общо 92.33 точки получи „Давид Холдинг” АД след отварянето на ценовите предложения на участниците в обявената от МДААР обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на информационна система за подобряване на административното обслужване и работните процеси в общините”. Фирмата предложи цена от 196 368 лв. без ДДС.
Крайното класиране на кандидатите се формира чрез сумиране на точките, получени от оценката на техническото задание и предложената цена. В обществената поръчка се включиха общо 4-ма кандидати. След разглеждане на постъпилите документи комисията отстрани от участие консорциум „Altec – OTS” поради непълнота на изискуемите документи. До втория етап от процедурата – отваряне на ценовите предложения – бяха допуснати „Банк Хай Сис – Сиела – Интраком”, „Индекс България” ООД и „Давид Холдинг” АД. Предложената цена от консорциум „Банк Хай Сис – Сиела – Интраком” е 180 хиляди лева, от „Индекс България” ООД – 359 888 лв. без ДДС. При оценяването на офертите на допуснатите участници 50% тежест имаше функционалността на системата, останалите 50% – предлаганата цена. Целта на този проект е на територията на 54 общини да се изгради цялостна автоматизирана информационна система за административно обслужване на гражданите както по традиционния начин с хартиени документи, така и изцяло по електронен път. Софтуерната система трябва да се организира като централизирана система що се отнася до управлението, достъпа и модификацията на данни. Тя трябва да отговаря на изискванията на оперативната дейност на общините и да обслужва нуждите им. Необходимо е също така да се отчитат европейските препоръки за междуведомствена оперативност на ниво техническа комуникация, както и рамката за оперативна съвместимост като цяло

Facebook logo
Бъдете с нас и във