Банкеръ Daily

Новини

Дават на концесия пристанище Видин – юг

Правителството открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Видин ndash; юг. Основната цел е чрез привличане да се вложат инвестиции в развитието на пристанищната инфраструктура и модернизация на техническите съоръжения и оборудване. Освен това се очаква да се приведат технологията, организацията на работа и техническата осигуреност в съответствие с европейските стандарти, както и да се постигне съотношение на качество и цена на услугата, съпоставими с конкурентните пристанища от региона.


Максималният срок на концесията е 35 години.


От бъдещия концесионер се изискват задължителни инвестиции в размер не по-малко от 6 110 000 лв. без ДДС, като поне 5 060 000 лв. трябва да са вложенията през първите десет години.


Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Офертите ще се оценяват спрямо инвестиционното предложение, формиращо 30 на сто от оценката, бизнес предложение, - 15%, предложение за размер на фиксирана и на променлива част на годишни концесионни плащания с относителна тежест, съответно 30 на сто и 25 на сто от крайната оценка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във