Банкеръ Daily

Новини

Дават 118 млн. лв. допълнително за технологична модернизация на 142 фирми по „Конкурентоспособност“

С 85 241 633.64 лв. се увеличава бюджета на процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Това реши управляващият орган на Оперативна програма bdquo;Конкурентоспособностldquo;, съобщих Министерството на икономиката. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.


Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за наблюдение от месец юли, което позволява Управляващия орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 ndash; 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Основната цел на процедура bdquo;Технологична модернизация в малки и средни предприятияrdquo; е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.


Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по процедурата се увеличава с 32 843 681.23 лв. до 81 739 431 лева.


Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно техническа и финансова оценка по процедурата.


Промяната е факт, след като през месец май Комитетът за наблюдение одобри предложението на Управляващия орган на ОП bdquo;Конкурентоспособностldquo; за увеличаване на бюджета на процедурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във