Банкеръ Daily

Новини

Даваме гражданство на чуждестранните инвеститори

Чужденците ще получават българско гражданство заради инвестициите, които правят у нас. Това гласят промените в Закона за насърчаване на чуждестранните инвестиции, приети от парламента. Измененията бяха внесени от Министерския съвет и целят да се стимулират вложенията у нас и да се създадат условия за заетост с откриване на нови високопроизводителни работни места.


С приемането на промените се въвежда възможност чужденци да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.


Допълнителни мерки, свързани с възможност за чужденци от трети страни ndash; потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната.


Законопроектът предвижда нова насърчителна мярка - държавата да възстановява част от задължителните осигурителни плащания, направени от инвеститора в качеството му на работодател, за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. Приоритетно ще се насърчават инвестиции във високотехнологичните дейности или в икономически необлагодетелствани райони.


Част от промените са свързани с оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво. Въвежда се допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция - брой новоразкрити работни места. С увеличаването на създадената заетост с въведените промени се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във