Банкеръ Daily

Новини

Даваме акъл на европейците за JEREMIE

Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Сърбия, Хърватия, Латвия и Унгария се интересуват от българския опит при преструктурирането на инициативата JEREMIE и преговорите с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Това стана ясно по време на годишната конференция на оперативните програми Конкурентоспособност в отделните държави, която се проведе на 27 и 28 октомври в унгарската столица Будапеща, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Във форума от българска страна участваха заместник-министърът на икономиката Евгени Ангелов и съветникът по европейски програми във ведомството Жулиета Хубенова.


България предлага най-широк спектър от инструменти за финансиране на малки и средни предприятия в рамките на инициативата JEREMIE, със съществен превес на рисковото финансиране. Страната ни въведе в практиката новите правила най-бързо след одобряването им от страна на ЕИФ. В рамките на JEREMIE у нас са структурирани четири типа фондове за рисков капитал, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансиране на малки и средни предприятия през целия цикъл на тяхното развитие. Този опит е ценен и за останалите държави, които по време на срещата се интересуваха живо от направените промени у нас и възможностите, които те отварят пред бизнеса, каза заместник-министър Ангелов. По думите му чрез използването на револвиращи инструменти се постигат едновременно два важни ефекта - покриваме нуждите на бизнеса от финансиране и осигуряваме многократно по-голям ресурс за компаниите от средствата по оперативната програма.


Разпределението на средствата през следващия програмен период също бе в центъра на дискусиите по време на конференцията. Дебатите се водиха около това какъв процент от Брутния вътрешен продукт на всяка държава да бъде европейското финансиране и дали този процент да е еднакъв за всички. Българската позиция е по-бедните икономики, каквато е и нашата, да получат по-висок процент спрямо своят БВП. Това е необходима предпоставка, за да се преодолее неравенството в развитието на отделните региони на ЕС, каквато е и една от основните цели на оперативните програми, подчерта зам.-министър Ангелов.


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във