Банкеръ Daily

Новини

ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОМЕНЯ КАПИТАЛОВАТА СИ СТРУКТУРА

Управителният съвет на Търговска банка Алианц България АД - банка-довереник на облигационерите от емисия корпоративни облигации, с ISIN код: BG 2100029052, с емитент Дарик имоти България АД, София, свиква извънредно общо събрание на облигационерите дружеството на 4 февруари 2008 г. То ще вземе решение за промяна на капиталовата структура и на собствеността върху акции от капитала на Дарик имоти България. Проектът за решение предвижда увеличаване капитала на дружеството от 3.700 млн. лв. на 10 млн. лв. чрез издаване на нови акции под условие, че ще бъдат закупени от Дарик АД, София, на определена цена.
Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите в управлението на дружеството, считано от датата на обнародване в Държавен вестник на поканата за свикване на извънредното общо събрание на облигационерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във