Банкеръ Daily

Новини

Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто

Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто. Това е записано в проекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност, която народните представители приеха на първо четене. За проекта гласуваха 67 народни представители, четирима бяха против, а 19 се въздържаха. Новата ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване. Предложено е новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г., като по този начин се отчита спецификата на туристическия бранш и по-конкретно практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващия сезон. Направени са изменения относно правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага също така и за доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са част от системата за пренос, т.е. режимът ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Приложното поле на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, се разделя на две. Промяната стеснява обхвата на това правило за случаите, при които получатели са данъчно задължени лица, като тяхното място на изпълнение ще се определя по общото правило, т.е. там, където е установен получателят - данъчно задължено лице.

Facebook logo
Бъдете с нас и във