Банкеръ Daily

Новини

Д-Р ЙОРДАНКА УЗУНОВА ОГЛАВИ КОМИСИЯТА ЗА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Правителството определи състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. За неин председател е назначен ст. н. с. ІІ ст. д-р Йорданка Узунова от квотата на МЗ. Тя е лекар в урологично отделение и завеждащ Андрологичен сектор в Катедрата по урология към Медицинския университет – София. Освен научната степен по урология, има магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт и по Икономика на здравеопазването. Специализирала е в Германия пластична урология, както и микрохирургия. Член е на Академичния съвет на МУ и на Комисията по науката към МУ. Член е на Световното, Европейското и Българското урологични дружества.
Комисията разглежда и взема решения по заявления за включване, промени или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на България, съобщиха от правителствената информационна служба. В този списък са лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, които са необходими за покриване на здравните потребности на населението и се заплащат с публични средства – от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, от бюджета на лечебните заведения.
Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина регламентира, че Комисията включва равен брой представители на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, на Националната здравноосигурителна каса, на Изпълнителната агенция по лекарствата, на Българския лекарски и на Българския зъболекарски съюз. 12-те й членове могат да бъдат медицински специалисти, юристи и икономисти с научни постижения и/или практически опит в областта на лекарствените продукти и в съответните сфери на приложението им. Те се избират за 4-годишен мандат, като на всеки 2 години половината от състава се обновява.
Членове на Комисията са: д-р Нина Ръсина (МЗ), Иван Пенев и проф. Иван Миланов (МТСП), маг. фарм. Йорданка Вълчева-Станкова и д-р Пламен Попиванов (НЗОК), ст. н. с. ІІ ст., дмн Иванка Атанасова и маг. фарм. Димитър Димитров (ИАЛ), д-р Йордан Тумбев и д-р Димитър Петров (БЛС) и д-р Николай Шарков и д-р Милко Басарков (БЗС).

Facebook logo
Бъдете с нас и във