Банкеръ Daily

Новини

Д-р Анна-Мария Борисова: Здравеопазването е неефективно, което налага извършването на реформи

Здравеопазването е неефективно, което налага извършването на реформи. Това заяви Министърът на здравеопазването проф.д-р Анна-Мария Борисова на работна среща с Управителния съвет на Български лекарски съюз. Тя изтъкна, че промените са невъзможни без участието на БЛС и съсловните организации. Посредством Районните центрове по здравеопазване вече са получени поисканите данни за състоянието на лечебните заведения във всички области - възрастов състав на населението в региона, ниво на заболеваемост, брой легла, налична апаратура, сертифицирани специалисти. Данните ще залегнат в изработваната актуализирана национална здравна карта и ще представят реалната картина във всяка една област. В напреднал етап на подготовка са 32 медицински стандарта като вече са готови 46. Министър Борисова изрази очакването БЛС да участва активно в изработването на регистър на лекарите в страната - пол, възраст, специалности, области. Това ще позволи дейностите по планирането и ще подпомогне предприемане на мерки за квалификация на лекарите. От БЛС поеха ангажимент да представят подобен регистър с актуализирани данни.
Приоритетно значение за остойностяването на медицинските дейности има въвеждането на електронна здравна карта на пациентите, заяви председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов. С това ще се оптимизира вътрешния контрол в лечебните заведения, тъй като ще се отчита всяка една дейност на лекарите, вкл. поставена диагноза, предписано лечение и др.
На срещата двете страни изразиха общото виждане за необходимостта от повишаване специализацията на лекарите като в тази насока бяха набелязани редица мерки. Като особено важно беше посочено изработването, актуализирането и разпространението на методическите указания за добра клинична практика, в което важна роля има БЛС. От съсловната организация уточниха, че към нея се създават звена за следдипломно обучение и добра клинична практика, които да работят приоритетно по тези въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във