Банкеръ Daily

Новини

Цветанов се запозна с работата на Службата за специални разследвания към ВВС на САЩ

Интегрирания подход при разследванията обсъди министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов на среща с командващия Службата за специални разследвания към Военновъздушните сили на Съединените американски щати бригаден генерал Кевин Якобсен. Бе даде пример как в рамките на дадено разследване на престъпления в САЩ участват и други основни звена от американската правоохранителна система ndash; Федералното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците ndash; ДЕА, Департамента за вътрешна сигурност. По този начин те използват своите оперативни възможности за постигане на бързи и конкретни резултати в противодействието на престъпността. По време на разговора беше обърнато специално внимание на взаимодействието с Интерпол в разследването на престъпления касаещи международен тероризъм и организирана престъпна дейност. В тази връзка министър Цветанов запозна генерал. Якобсен с резултатите от посещението на Генералния секретар на Интерпол Роналд Нобъл в София в началото на ноември. Бяха набелязани и конкретни форми на двустранно сътрудничество между МВР и Службата за специални разследвания на ВВС на САЩ. Беше договорено американската страна да предостави експертни знания и методики за обучение на правоохранителните органи и по-специално на Института по психология на МВР при използването на поли-физиограф в ежедневната оперативна дейност.


Срещите на вицепремиера Цветан Цветанов в САЩ продължават в Департамента за вътрешна сигурност . Той ще участва в кръгла маса организирана от bdquo;Джърман Маршал Фондrdquo; на тема: bdquo;Регионална и глобална сигурност: Ролята на България в борбата с организираната престъпност и тероризмаldquo;.


Министър на вътрешните работи и водената от него делегация проведоха среща със съветника на президента Обама по въпросите на кибер-сигурността Майкъл Даниел. Бяха обсъждани въпроси на двустранното сътрудничество в областта на кибер-сигурността и киберпрестъпленията. Цветанов запозна американската страна с направеното от България в тази област през последните три години. В тази насока значително са помогнали двете регионални конференции (проведени през 2011 и 2012 година в София) по проблемите на кибер-престъпността. Тези два форума бяха предпоставка за създаването на Регионална платформа по кибер-престъпления, имаща за цел подпомагане на значими разследвания в България и региона. Според Майкъл Даниел страната ни вече се утвърдила като регионален лидер в областта на киберсигурността. В подкрепа на това твърдение посочи предстоящото изпращане в България на допълнителен специален агент от Федералното бюро за разследване, който от територията на нашата страна ще покрива още 12 други държави, в областта на противодействието на кибер-престъпленията. Друг пример за високото ниво на двустранно сътрудничество е предстоящото изграждане на специализирано оперативно звено съвместно между ГДБОП, Сикрет Сървис и Департамента за вътрешна сигурност на САЩ по противодействие на престъпленията в Интернет. Според Майкъл Даниел тези две нови инициативи ще бъдат реалното надграждане на двустранните отношения в тази област.


Беше достигнато до общо съгласие, че са налице нови предизвикателства и заплахи, на които трябва да бъде противопоставена единна международна правоохранителна система при строго спазване на всички граждански права и демократични свободи. Директорът на ГДБОП ndash; МВР главен комисар Станимир Флоров и прокурор Ася Петрова поискаха да бъдат запазени, и дори увеличени, досегашните нива на обучение за служителите от правоохранителната сфера. Поради спецификата на този вид разследваща дейност е необходимо специализираното обучение да бъде провеждано и по регионалните структури на МВР, прокуратурата и съдебната власт в страната. За целта ще се разчита както на Международната академия за обучение по кибер-разследвания базирана в София и финансово подпомагана от Фондация bdquo;Америка за Българияldquo;, така и на помощта на различни програми финансирани и инициирани от американската администрация, бизнеса и неправителствения сектор. Даниел увери, че американското правителство е силен поддръжник на всякакъв вид обучителна дейност, тъй като това създава предпоставки за увеличаване капацитета на международното сътрудничество и взаимодействие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във