Банкеръ Daily

Новини

ЦКБ заделя печалбата си за 2009 г. във фонд Резервен

На свое заседание на 13 май Управителният съвет на ТБ ЦКБ АД е взел решение да се предложи на общото събрание на акционерите на трезора печалбата за 2009 г. да бъде отнесена във фонд Резервен.
През миналата година печалбата също беше капитализирана и с нея беше увеличен собствения капитал на ЦКБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във