Банкеръ Daily

Новини

ЦКБ стана маркет-мейкър за емисията акции на Холдинг Асенова Крепост

Във връзка с подадено заявление, БФБ-София АД регистрира инвестиционния посредник Централна Кооперативна Банка АД като маркет-мейкър за емисията акции, издадена от Холдинг Асенова Крепост АД - Асеновград (6AS), съобщиха от борсовия оператор.
Емисията, която е в размер на 355 799 броя акции, се допуска до Неофициален пазар на акции от 27 октомври (вторник). Максималния размер на отклонението в процент между цените на котировката купува и на котировката продава (спред) е в размер на 15%, а минималната стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й e 500 лева.
Срокът на договора между емитента на финансовите инструменти и маркет-мейкъра е една година.
Холдинг Асенова Крепост АД влиза в публикувания от БФБ-София АД списък на дружествата, търгувани на Неофициален пазар на акции, които към 30 септември 2009 г. не отговарят на критериите по чл. 37 (3), Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ (за ликвидност), и които с решение на съвета на директорите на борсата са поставени под наблюдение за срок от три месеца, считано от 1 октомври 2009 година.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че капиталът на бившия приватизационен фонд е разпределен между ИнПласТрейд АД с дял от 49.19% и Химимпорт Инвест АД, който контролира 54.17% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във