Банкеръ Daily

Новини

ЦКБ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА СИ ЗА 2008 Г.

Проведеното на 30 юни общо събрание на акционерите на ТБ Централна кооперативна банка АД - София (4CF) е взело решение печалбата за 2008 г., в размер на 21 643 714.98 лв., да бъде отнесена за фонд Резервен.
Приети са доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на надзориня и управителния съвет за дейността им през миналата година.
Одобрени са били промени в ръководството на Службата за вътрешен одит, както и в предмета на дейност и устава на финансовата институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във