Банкеръ Daily

Новини

ЦКБ АД УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ДО 72.761 МЛН. ЛВ.

На 30 октомври 2006 г. успешно приключи увеличението на капитала на ТБ Централна кооперативна банка АД, съобщиха от БФБ-София. Записани бяха общо 24 253 593 нови акции, с което капиталът на банката нарасна до 72.761 млн. лева. Емисионната стойност на записаните акции, в общ размер на 24 253 593 лв., бе заплатена изцяло. Набраните средства от увеличение на капитала ще се използват за разширяване на кредитния портфейл на банката с акцент върху ипотечното и потребителското кредитиране. За разширяване и подобряване на клоновата мрежа на дружеството и увеличаване на пазарния й дял са заделени до 20% от средствата.
Централна кооперативна банка АД отчита нетна печалба за първите девет месеца на 2006 г. от 8.53 млн. лв., което представлява ръст от 92% спрямо същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във