Банкеръ Daily

Новини

Цялата печалбата на ЦБА Асет Мениджмънт за 2010 г. остава във фонд Резервен

Цялата печалбата на ЦБА Асет Мениджмънт АД - Велико Търново (C81) да бъде отнесен във фонд Резервен и да не бъде разпределян дивидент на акционерите, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на дружеството.
Акционерите ще обсъдят и докладите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети за 2010 г. (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година. Заедно с това ще се гласува и за продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет за срок от пет години.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 септември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 12 август, а сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 август.
ЦБА Асет Мениджмънт осъществява основно дейност по инвестирането в дъщерни дружества, развиващи дейност по продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки чрез верига за търговия на дребно-супермаркети, обединени в обща търговска мрежа ЦБА.
В Надзорния съвет на фирмата влизат: Красимир Гърдев - председател, Надежда Владева - заместник-председател, и Делян Саров. Управителният съвет е в състав: Ивайло Маринов - председател и изпълнителен директор, Тихомир Чакъров - изпълнителен директор, и Николай Русев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във