Банкеръ Daily

Новини

ЧУЖДЕСТРАННА КОМПАНИЯ ИСКА ДА ТЪРГУВА С ДЦК У НАС

Лондонската EuroMTS е подала запитване до Комисията за финансов надзор за процедурите, по които може да работи у нас. Компанията управлява европейска електронна система за търговия с държавни ценни книжа, които предлага на големи институционални инвеститори. Компанията попада в регулацията на FSA (Financial Services Authority), който е независимият регулатор на финансовата индустрия в Великобритания. Засега запитването е само формално и EuroMTS все още нямат твърдото намерение да работят в България. За навлизането на нашия капиталов пазар на конкуренти на БФБ-София улеснение ще предоставят единните паспорти (регистрацията на компания в страна от ЕС се признава във всяка държава членка). Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова заяви за БАНКЕРЪ, че все още няма подадено запитване за създаването на алтернативен на БФБ-София оператор. С новите промени в ЗППЦК обаче е съвсем възможно такъв оператор да се появи, а българската фондова борса ще трябва да се изправи пред това предизвикателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във