Банкеръ Daily

Новини

ЧЕЗ злоупротребява с монопола си, потвърди ВАС

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за злоупотреба с монопола на ЧЕЗ. С решението на регулатора от края на 2008 г. на ЧЕЗ беше постановено прекратяване на нарушенията, изразяващи се в налагане на нелоялни търговски условия и ограничаване на търговията във вреда на потребителите. Съдът определя като противозаконни действията на ЧЕЗ Електро България АД във връзка със събираната лихва за забавяне върху прогнозните стойности на потребената електроенергия. С въведеното тримесечно отчитане сметките за потребена електроенергия за първите два месеца са прогнозни и не отразяват точния размер на задължението за действително дължимата стойност на услугата. Освен това, съдът счита, че в полза на потребителите не е предвидена възможност за пропорционално възстановяване на размера на заплатените лихви за забава за периодите, в които не се извършва отчитане, ако в края на тримесечния период прогнозната сума е по-висока от реално дължимата. ВАС потвърждава установеното от комисията за избора на ЧЕЗ Лабораторис България ЕООД да извършва услугата последваща проверка на електромери. Според съда възлагането на последваща проверка на електромерите, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД, на предприятие от същата икономическа група, не може да гарантира обективност. ВАС е приел, че ЧЕЗ Разпределение се възползва от фактически монополното си положение на пазара на услугата разпределение и влияе на функционално свързания пазар на последваща проверка на електромери на лицензионната си територия чрез непазарни механизми. Установеното процентно съотношение на проверките, възложени на ЧЕЗ Лабораторис България АД и Емсист - 6 ЕООД - 72,5 на сто спрямо 27,5 на сто в полза на икономически свързаното предприятие показва антиконкурентна насоченост в поведението на електроразпределителното дружество. За тези нарушения ВАС е определил санкция на двете дружества от общо 250 000 лв. Съдът приема, че не представляват форма на злоупотреба с господстващо положение извършените от ЧЕЗ действия, свързани с определяне на цена за допълнителната услуга за възстановяване на прекъснато електроснабдяване, въвеждане на тримесечно отчитане на консумираната електроенергия от потребителите, както и прекъсване на електрозахранването. Според съда цената за възстановяване на електроснабдяването е предмет на регулиране от ДКЕВР, поради което КЗК не може да приложи правилата на конкуренция спрямо нея. Освен това, въвеждането на тримесечното отчитане на електрическата енергия е предвидено в Общите условия на ЧЕЗ, а преценката дали е спазен редът за въвеждането му, постигнат ли е баланс на интересите на предприятията и потребителите при прилагането му и каква е неговата икономическа ефективност, е възложена единствено на секторния регулатор - ДКЕВР и според ВАС това не представлява нарушение на ЗЗК. По отношение на установените от КЗК прекъсвания на електрозахранването съдът посочва, че дори и да са в нарушение на лицензионните задължения на дружеството, те не съставляват нарушение на забраната за експлоатативна злоупотреба. Решаващият съд постановява, че в случая прекъсването на електрозахранването, водещо до увреждане на потребителите, няма антиконкурентен характер, който да обуславя необходимостта от властническа намеса на КЗК и отменя решението на Комисията в тази част. Решението на ВАС е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във