Банкеръ Daily

Новини

Четирима зам.-министри в Съвета за военнопромишления комплекс и мобилизация

Четирима заместник-министри влизат в Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната. Това реши правителството на 11 май. За постоянни членове на Съвета кабинетът утвърди заместник-министрите на външните работи Димитър Цанчев, на вътрешните работи Димитър Георгиев, на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, на здравеопазването Михаил Зортев и председателят на Държавна агенция Национална сигурност Константин Казаков.
За резервни членове, които да заместват титуляра при отсъствие от страната или когато са в отпуск, са определени заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева и заместник-председателят на Държавна агенция Национална сигурност Димитър Йорданов.
Съветът бе създаден, за да разработва принципите и да осъществява координацията по провеждането на държавната политика в сферата на оръжейната търговия и производство. В последствие към тези задачи бе прибавена и мобилизацията. Основните функции на органа са в областите на отбранителната ни промишленост и експортния контрол на оръжия. Не на последно място Съветът координира отбранително-мобилизационната подготовка на страната и контрола на държавните резерви и военновременни запаси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във