Банкеръ Daily

Новини

ЧЕТИРИ ФИРМИ СА ПОДАЛИ ОФЕРТИ ЗА КОНКУРС НА МДААР

“Контракс” ООД, “Парафлоу Комуникейшънс” ООД, “Престиж Бизнес” ЕАД и “Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД са фирмите, подали документи за участие в обявената от Министерството на държавната администрация и административната реформа обществена поръчка за доставка на компютърни системи, периферна техника и мултимедия, съобщиха от пресцентъра на МДААР. Крайният срок за подаване на документите изтече в 17 часа вчера (1 октомври).
Обществената поръчка се състои от две обособени позиции. Първата се отнася за доставката на 12 сървъра, в комплект с периферна техника, за осигуряване работата на информационната система. Тя е по проект „Интегрирана локална система за обработка чрез единен фиш и е в процес на въвеждане на 11 сухопътни ГКПП – външни граници за ЕС. Целта е да се осигури постоянна и надеждна работа на системата, в това число и архивиране на данни в рамките на всяко едно ГКПП, за да бъде улеснен прехода през пунктовете, контрола и плащането по системата на едно гише, както и да се гарантира събираемостта на държавните вземания.
Втората обособена позиция по обществената поръчка се отнася за доставката на 6 мултимедийни монитори и 200 броя UPS устройства. Мониторите са предназначени за осигуряване на проекти на МДААР, свързани с безхартиено заседание на Общински съвет и Система за централизирано наблюдение и контрол на системите на Интеграционната система на електронното правителство (ИСЕП).
Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Всеки кандидат може да представи само един вариант на предложение. Той може да участва по първа, по втора или по двете обособени позиции, като прилага толкова финансови предложения, по колкото позиции участва.
Гаранцията за участие в търга е 1500 лева за кандидатите за доставка на сървърни системи, 300 лева за доставка на монитори и UPS устройства или общо за двете позиции - 1800 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във