Банкеръ Daily

Новини

Четири фирми получиха становище за иновативност на софтуерни разработки, които кандидатстват по ОП Конкурентоспособност

Четири фирми получиха положително становище за разработките си от Комисията за разглеждане и оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер от кандидати по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика с предмет: Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги. Информацията е от пресцентъра на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Общо пет предложения са разгледани от експертите. Одобрените проекти за безвъзмездно финансиране са публикувани от днес на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/
Методиката за оценка е разработена по заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков с цел да се преодолее невъзможността на фирмите от сектора информационни и комуникационни технологии, да участват в грантови схеми за иновации по Оперативна програма Конкурентоспособност. Програмата изисква представяне на патент от кандидатите, а сертификат за уникалност на софтуер не съществува в България и повечето страни по света.
Удостоверенията ще служат за кандидатстване по две грантови схеми по ОП Конкурентоспособност - Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги и Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.
Заявката за оценка на иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер от кандидати по ОП Конкурентоспособност се подава в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения. Становищата на комисията се публикуват на интернет страниците на МТИТС, изпълнителната агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстър с оглед евентуални възражения от други компании по правата за интелектуална собственост върху същата тази софтуерна разработка.
Комисията за разглеждане, оценка и изготвяне на становище за иновативност на предложенията, е съставена от председател, технически секретар и още шестима експерти, като трима от тях са излъчени от браншовите организации. Участниците в комисията подписват декларация, че нямат материален интерес от получаването на помощ за реализиране на софтуерни разработки на определен кандидат или участник и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във