Банкеръ Daily

Новини

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ ЩЕ ИЗВЪРШИ ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Черноморски Холдинг АД, Бургас, ще проведе извънредно общо събрание на акционерите на 22 октомври 2006 година. Според обявения дневен ред членовете на управителните органи трябва да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2006 г. и да се извършат промени в управлението на дружеството. Поради наложена административна принудителна мярка акционерите не гласуваха на предишното събрание на 30 юни за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им от 01.01.2006 г. до датата на провеждане на събранието. Тогава акционерите не приеха и молбите на членовете на съвета на директорите Емилия Славейкова, Петко Тончев и Константин Райков да бъдат освободени от длъжност. Предвиждат се и промени в устава на дружеството. Право на глас имат всички лица, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери към 6 октомври 2006 година.
Черноморски Холдинг АД приключи 2005 г. с нетна печалба в размер на 103 хил. лв., но не беше гласувано за разпределението й между акционерите. През 2004 г. финансовият резултат на компанията беше загуба от 231 хил. лева.
Справка в Дакси показва, че група физически лица държат 94% от капитала на бившия приватизационен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във