Банкеръ Daily

Новини

Частни охранители у нас ще могат да бъдат и граждани на страни-членки на ЕС

Частни охранители у нас ще могат да бъдат и граждани на страни-членки на Европейския съюз, на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Това прие на първо четене парламентът с промени в Закона за частната охранителна дейност.В момента в закона изрично е записано, че охранители и ръководители на охранителна дейност могат да бъдат само български граждани, което според ЕК е дискриминационно. Предлага се също да бъде признато правото на такава дейност на търговци, които вече са получили право да извършват такава дейност съгласно законодателството на своята държава, ако удостоверят, е отговарят на изискванията и на българското законодателство. Това ще става по реда на наредба, която ще изготвят министрите на вътрешните работи и на икономиката, енергетиката и туризма. Предвижда се кандидатите за охранители да предоставят медицинско удостоверение за физическо и психическо здраве, а не удостоверение за психологическа пригодност, както досега.В момента изследванията за психологическата пригодност се извършват от Института по психология на МВР, от психолозите към центровете за психично здраве, от други лечебни заведения, които разполагат с психолози, както и от специализирани агенции за психологичен подбор. Всяка фирма си наема или институт, или психолог, за да се прецени психологическата пригодност, разясни пред журналисти началникът на Главна дирекция Охранителна полиция Николай Григоров. Според него този тест е бил малко формален и с въвеждането на изискването за медицинско удостоверение се затяга режимът. В мотивите на вносителя се посочва, че удостоверението за психологическа пригодност всъщност отразява поведенческата специфика на личността, а не психичното здраве, а и вече има приет текст, че такъв документ не се изисква за притежаване, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Остава изискването за поне средно образование за длъжността ръководител на охранителна дейност, а за охранител - поне основно. Според Григоров това е достатъчен образователен ценз, но, макар че в този закон не е предвидено, трябва да бъде регламентирано професионално образование за охранителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във