Банкеръ Daily

Новини

ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ САМО С ЛИЦЕНЗ

Частна охранителна дейност ще се извършва само след получаване на лиценз и въз основа на сключен писмен договор. Уеднаквява се режимът за извършване на частната охранителна дейност – лицензионен, и се предоставя възможност на търговците по смисъла на ТЗ, които желаят да извършват частна охранителна дейност чрез самоохрана, в едногодишен срок от влизането на закона в сила, да кандидатстват по реда, описан в закона за издаване на лицензия. Тези основни промени в досегашния режим на осъществяване на частната охранителна дейност прие правителството със законопроект, който регламентира материята, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Друг нов момент е въвеждането на задължителното изискване охранителите да са наети по трудов договор, което ще повиши отговорността на работодателите.
Издадените вече лицензии ще запазят действието си.
Частните охранителни фирми ще могат да извършват лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари. Редът за организиране на тези дейности ще бъде определен с наредба на министъра на вътрешните работи. Подробно са разписани изискванията, условията и обстоятелствата, при които се издава, отказва или отнема лиценз за извършване на частна охранителна дейност, правата и задълженията на лицата, извършващи частна охранителна дейност, и на техните служители, взаимодействието с органите на МВР, осъществяването на контрол върху частната охранителна дейност, административните наказания за неспазване на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във