Банкеръ Daily

Новини

Централната банка на Кипър се защити срещу критиките

Централната банка на Кипър се защити срещу критиките, че е разрешила отпускането на спешната ликвидна помощ към кипърските банки и следователно е натоварила кредиторите с допълнителни отговорности.


В изявление на централната банка се посочва, че провизиите от фондовете на Европейската централна банка (ЕЦБ) са изиграли и продължават да играят стабилизираща роля и позволяват гладкото функциониране на банковата система и предотвратяването на фалита на държавата.


Кипърската централна банка посочва още, че Лаики и Бенк ъф Сайпръс са получавали спешна ликвидна помощ от ЕЦБ до 21 март тази година без възражения от борда на базираната във Франкфурт институция. На 21 март управителния съвет на Европейската централна банка предупреди, че ще спре да осигурява ликвидност на двете банки, защото според тях е нямало ясни политически решения от кипърската страна да кандидатстват за програмата за подпомагане.


След като като на 15 март първото решение на Еврогрупата беше отхвърлено от Камарата на представителите в Кипър, двете банки са престанали да се считат за платежоспособни съгласно условията за отпускане на спешна ликвидна помощ.


Спешната ликвидна помощ, която се предоставяна на банките при две условия: те да бъдат в състоятелност и да имат адекватно обезпечение.


Както в. БАНКЕРЪ вече писа, когато през май 2012 г. държавата е гарантирала 1.8 млрд. евро на Лаики, кредиторът вече е бил погълнал спешната ликвидна помощ в размер на 3.8 млрд. евро, главно поради постоянния отлив на депозити от лятото на 2011 година. През юли 2012-а държавният дълг на Кипър беше класиран като високорисков, което означава, че не може да бъде използван като обезпечение за банката. В този момент Лаики технически е била в несъстоятелност. До вземането на решението за закриване на Лаики спешната ликвидна помощ за банката набъбва до 9 млрд. евро и съгласно плана за преструктуриране на банковия сектор преминава към баланса на Бенк ъф Сайпръс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във