Банкеръ Daily

Новини

Централна и Източна Европа показва признаци на възстановяване, смя експерт от УниКредит Груп

След преминаването на най-тежкия период на глобалната криза икономическото положение в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) започва бавно да показва признаци на възстановяване. В различните страни обаче растежът изглежда различно – някои се възстановяват по-бързо, а други все още са уязвими при настоящия неспокоен пазар. Общото за всички държави от региона е запазването на нивата на икономически растеж под дългосрочния потенциал. „Кризата оказа влияние върху банковия сектор, макар че той остана устойчив и печеливш в ЦИЕ и продължава да демонстрира сериозни признаци на растеж”. Това заяви Федерико Гицони, Директор на Банкови операции за Централна и Източна Европа на УниКредит Груп.
Макар че банкирането в региона все още има множество възможности, редица пазарни условия са променени след кризата. „Очакваме потенциалът от гледна точка на проникването на банките да продължи да се реализира, с по-балансиран растеж на заемите и депозитите”, каза Дебора Револтела, Директор Стратегически анализ за Централна и Източна Европа, коментирайки последната прогноза на Групата за банковия сектор. В контекста на по-нисък икономически растеж, нарастването на обемите ще остане на ниво, по-ниско от пред-кризисното, но въпреки това, остава доста по-високо от това на по-развитите пазари.
Най-важният фактор на настоящото възстановяване е корпоративният бизнес, който се роди от кризата, за да се превърне в двигателя на бъдещото възстановяване. В контекста на висока безработица и ниска консумация, секторът банкиране на дребно ще продължи доста бавно да разгръща своя потенциал. Но процесът на икономическа конвергенция между Централна и Източна Европа и Западна Европа все още се развива, макар и с по-бавни темпове и с балансиран по-различен начин икономически модел.
„Банковият сектор остава един от факторите за икономическа конвергенция. Но на този етап ние трябва да усетим възстановяване от страна на търсенето, преди наистина да видим нарастване на кредитирането, каза Револтела. „Добрите новини са, че сега сме близо до върха от гледна точка на проблемите с качеството на кредитите. Вече виждаме известна стабилизация в необслужваните заеми и вярваме, че тази тенденция съвсем ясно ще се наложи малко по-късно тази година”.
Бъдещото развитие на региона Централна и Източна Европа обаче, показва доста диверсифициран сценарий. Смесицата от атрактивност на пазара и риск остава в сила в Русия, Турция и Румъния. Другите страни от Централна и Източна Европа показват добра атрактивност и по-нисък риск. Най-силно кризата засегна Украйна, Казахстан и Балтийските републики, с категоричната необходимост да ребалансират модела на растеж.
По време на кризата слабостите на кредитирането бяха свързани първо с липсата на ликвидност, а след това с качеството на кредитите. В началото на тази година ситуацията очевидно се промени. Както се очакваше, днес стагнацията на количеството заеми се оказа въпрос на липса на търсене в контекста на свръх-ликвидност. “Банките сега са ликвидни, което се доказва от факта, че резервите им в централните банки са доста над минималните задължителни”, каза Гицони.
Ключовият въпрос за около 2 450 банки, работещи в банковия сектор на Централна и Източна Европа, с техните общи активи от повече от 2100 млрд. евро, е как да рестартират двигателя. „По-скоро търсенето, отколкото предоставянето на кредит, ще бъде ключовият фактор, който ще ни изведе от кризата”, каза Револтела. Така, в предстоящия сценарий на строг фискален контрол, страните трябва да намерят начин да стимулират търсенето. Възможност да се постигне това, би било пълното оползотворяване на структурните фондове на ЕС, при което да поставим конкурентноспособността и качеството на работната среда на върха на нашите приоритети. „Структурните фондове на ЕС, ако бъдат изцяло оползотворени, имат потенциал да добавят от 1 до 2 процентни пункта към номиналния растеж на БВП за региона през 2010, което е изключително добра цифра в настоящата среда”, обяснява Револтела.
По отношение на ангажимента на банките, Федерико Гицони подчертава благоприятната позиция на УниКредит: „Встъпихме в 2010 добре снабдени с капитал, с 2 млрд допълнителен капитал в Банк Аустрия, предоставен за растеж на региона. Имаме ликвидни банки, готови да започнат отново да кредитират при търсене. Имаме отлична банкова мрежа и добро позициониране на страните. На тези фактори можем да се опрем, в съчетание с добре организираните вътрешни процеси, с помощта на които трябва да се вземат бързи решения и изцяло да се оползотворят най-добрите практики на Групата. Така регионът остава един от нашите ключови стълбове, в който ние можем изцяло да оползотворим и разгърнем бъдещите възможности за растеж.” Класацията на най-добрите банки в Централна и Източна Европа се води от УниКредит Груп, която работи чрез Банк Аустрия в Централна и Източна Европа, с общо активи от 116 млрд. евро и нетна счетоводна печалба от 1,600 млн. евро за региона през 2009. При 13% тегло на активите на Централна и Източна Европа спрямо общите активи на Групата, УниКредит също е добре диверсифициран играч в региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във