Банкеръ Daily

Новини

Централен регистър на длъжниците изработи Камарата на частните съдебни изпълнители

Вече функционира Централният регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители на България, съобщиха от камарата. Той представлява база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Регистърът е платформа, която способства за обмяна на информация между частните съдебни изпълнители за заведени изпълнителни дела в канторите им срещу едни и същи длъжници. Всеки частен съдебен изпълнител може бързо и лесно да проверява дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има качеството на длъжник при друг частен съдебен изпълнител, което е полезно в хода на процедурите по принудително събиране на вземанията. Целта на Камарата е в Регистъра да се поддържа на 100% информацията за образуваните изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители.
Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Справката се отнася за цялата страна.
В седалището на Камарата обаче няма да се издават справки.
Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо. Документът има единствено и само информативен характер за наличието или не на вписване в Регистъра към посочения в нея момент и не поражда никакви права, задължения или отговорности за издалия я съдебен изпълнител, за Камарата на частните съдебни изпълнители или за трети организации и лица.
Към настоящия момент Регистърът все още няма опция за абонамент на корпоративни клиенти или за получаване на справка чрез SMS.

Facebook logo
Бъдете с нас и във