Банкеръ Daily

Новини

Целевите помощи за отопление към 31 октомври са 192 704

Целевите помощи за отпление се отпускат въз основа на молба-декларация, подадена от пълнолетно лице до дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. Това каза министър Тотю Младенов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Коалиция за България Мая Манолова относно лишаване от енергийни помощи.


При подаването на молбата декларираните в нея данни се съпоставят с личните документи, които лицата представят. Данните от личните документи са необходими и за получаването на информация по служебен път, която се ползва при преценка на правото на подпомагане.


В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета. По смисъла на Закона за социално подпомагане социалната анкета представлява дейност по установяване наличието на условията за упражняване на правото на социално подпомагане. Извършва се от социални работници в дирекция Социално подпомагане и включва проверки в дома на лицето и/или семейството, проучване на документация и събиране на информация. След извършването на социалната анкета и изготвенято на социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ, директорът на дирекция Социално подпомагане издава заповед за отпускане или отказ на помощта.


Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.


През отоплителен сезон 2010/2011 г. с целева помощ за отопление са подпомогнати 206 452 лица и семейства.


За отоплителен сезон 2011/2012 г. общият брой подадени молби до 31 октомври 2011 г. е 268 348, издадените заповеди за отпускане на целевата помощ към същата дата е 192 704. Обработването на част от молбите, приети през месец октомври, продължава, тъй като срокът за извършването на социална анкета е до 20 дни от подаването на молбата). Издадените заповеди за отказ са 37 151.


Липсата на лични карти не е основание за лишаване от енергийни помощи, а факт, който поражда невъзможност лицето да подаде молба-декларация за отпускане на целеви помощи за отопление. В нормативните актове, отнасящи се до социалното подпомагане, е регламентиран начинът на подаване на молба-декларация, а именно чрез представянето на лична карта или личен паспорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във