Банкеръ Daily

Новини

ЦБА Асет Мениджмънт разширява веригата си магазини

На 11 февруари ЦБА Търговия ЕООД, дружество от групата на ЦБА Асет Мениджмънт АД - Велико Търново (C81) е сключило договор за наем на нов супермаркет в Добрич за срок от десет години, съобщиха от компанията. Магазинът се намира в централната част на града, разположен е в търговски комплекс на ул. Васил Левски № 2, и е с обща площ от 700 кв. метра.
ЦБА Асет Мениджмънт е публично акционерно дружество, осъществяващо основно дейност по инвестирането в дъщерни дружества, развиващи дейност по продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки чрез верига за търговия на дребно-супермаркети, обединени в обща търговска мрежа ЦБА.
ЦБА Асет Мениджмънт създадено през 2006 г., за да управлява дъщерните си дружества ЦБА - Велико Търново ЕООД, ЦБА - Габрово ЕООД и ЦБА - Русе ЕООД, които са преобразувани, чрез вливане в ЦБА Търговия EООД в края на 2008 година.
ЦБА Асет Мениджмънт е 100% собственик на капитала на три дъщерни дружества: ЦБА Търговия ЕООД, ЦБА Логистика ЕООД и ЦБА Франчайз ЕООД.
ЦБА Асет Мениджънт АД е лидер в Централен Северен и Североизточен регион на България чрез своите 44 търговски обекта на дъщерните си дружества във Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Габрово, Дряново, Стражица, Павликени, Омуртаг, Търговище, Стара Загора, София, Варна, Добрич, Каварна, Провадия и един логистичен склад в Русе.
Компанията, чрез дъщерните си дружества, е най-големият търговец на дребно на хранителни продукти в региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във