Банкеръ Daily

Новини

Цачева говори за приоритетите в енергийната политика на ЕС

Енергийната сигурност на ЕС бе най-дискутираната тема по време на 12-та парламентарна среща на върха на Регионалното партньорство, в която участва и председателят на българското Народно Събрание Цецка Цачева. Форумът се проведе във Варшава. В него се включиха председателите на парламентите на Австрия, Чешката Република, Унгария, Словения и Полша. Поканени да вземат участие бяха и председателите на парламентите на България, Румъния и Хърватия.
В изказването си пред участниците във форума председателят на Народното събрание Цецка Цачева подчерта, че основният приоритет в развитието на европейската енергийна политика следва да остане гарантирането на сигурността на снабдяването с акцент върху изграждането на единни мрежи и необходимите междусистемни връзки. Тя посочи, че от съществено значение е и пълноценното използване на местните енергийни ресурси на ЕС с прилагане на съвременни технологични, високоефективни и нискоемисионни решения. Именно свързаността на европейските пазари и пълноценното използване на енергийните ресурси са факторите за постигането на по-голяма гъвкавост и солидарност между държавите, отбеляза в изказването си Цецка Цачева. Председателят на Народното събрание припомни, че в България на национално ниво е разработен проект за Енергийна стратегия до 2020 г., който формира една дългосрочна рамка за устойчиво развитие на енергийния сектор и постигане на стратегическите енергийни цели в рамките на Европейския съюз. Ние поставяме сериозен акцент и върху развитието и изграждането на подходяща енергийна инфраструктура, която да осигури непрекъсваемост на енергоснабдяването и да гарантира както сигурността и диверсификацията на енергийните доставки, така и физическата възможност за функционирането на енергийния пазар в региона във връзка с общия енергиен пазар на Европейския съюз, отбеляза председателят на българския парламент. В заключение Цецка Цачева посочи, че на национално ниво ни предстои приемането на Национална стратегия за енергийна ефективност с хоризонт на действие до 2020 г., както и че се подготвя Национален план за действие по енергийната ефективност за периода 2012-2014 г.
Дванадесетата парламентарна среща на върха на Регионалното партньорство приключи с приемането на Съвместно изявление. Следващият форум ще се състои през април 2011 г. в Братислава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във