Банкеръ Daily

Новини

БВП ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НАРАСНА С 5.6 ПРОЦЕНТА

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2006 г. възлиза на 9.815 млрд. лв. по текущи цени, показват предварителните данни от Националния статистически институт (НСИ). На човек от населението се падат по 1268 лева. Спрямо първото тримесечие на 2005 г. реалният обем на БВП е с 5.6 на сто по-голям. Стойността на БВП, преизчислена в евро, възлиза на 5.018 млрд. евро, т.е. на човек от населението се падат 648.4 евро. Според проучване на Eurostat България е сред последните страни в Европа по БВП на човек от населението. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 8.412 млрд. лв по текущи цени. Добавената стойност, преизчислена в съпоставими цени, се е увеличила с 6.4 на сто през първото тримесечие на 2005 година. В структурата на икономиката индустриалният сектор увеличава относителния си дял от 32.9% през първото тримесечие на 2005 година на 33.7% през 2006 година. Добавената стойност, създадена от дейностите в сферата на услугите, намалява с 0.2 пункта до 61.4 на сто. Намалява и относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката - от 5.5 на сто до равнище от 4.9 на сто през първото тримесечие на 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във