Банкеръ Daily

Новини

БВП в ЕС-27 се свива с 0.2% през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2012 г. намалява с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие, показват данните от Евростат. За същия период БВП в България нараства с 0.2 на сто. Страната ни се вмества в една група с Австрия, Нидерландия, които имат същия ръст по този показател. При Германия увеличението е с 0.3 процента.


Най-висок икономически растеж за периода отчита Швеция - с 1.4%, следвана от Латвия - с 1%, Словакия - с 0.7%, и Румъния - с 0.5 на сто. На другия полюс са Португалия, Финландия, Кипър, Великобритания и Италия, които регистрират спад - съответно с по 1.2, 1, 0.8, 0.7 и 0.7 процента.


В сравнение със същото тримесечие на миналата година сезонно изгладените данни отново показват намаление на БВП с 0.2% в групата ЕС-27. За същия период в България БВП нараства с 0.5 на сто. Най-висок икономически растеж за периода април-юни се наблюдава в Латвия - 4.3%, Словакия - 2.9%, Литва - 2.7%, Естония - 2.5%, и Швеция - 2.2 на сто. Спад има при Гърция с 6.2%, Португалия - с 3.3%, Италия - с 2.5%, Кипър - с 2.4%, и Чехия - с 1.2 на сто.


Основни икономически партньори на Европейския съюз - САЩ и Япония, отчитат ръст на БВП през второто тримесечие на тази година съответно от по 0.4 и 0.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във