Банкеръ Daily

Новини

БВП нараства с 0.5% през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства минимално с 0.5% на годишна база (според сезонно изгладените данни), като се отчита повишение спрямо предходното тримесечие. Това сочат данни от месечния конюктурен анализ за текущото развитие на икономиката през юли и август, публикуван на сайта на Министерството на финансите.


Наблюдението на работната сила показва намаление на безработицата до 12.3% през второ тримесечие, а продължаващият процес по преструктуриране на заетостта отново доведе до нарастване на производителността на труда.


В резултат на ускореното повишение на международните цени на храните и енергийните стоки, както и действието на еднократни фактори в началото на третото тримесечие, общата инфлация нараства значително от 1.6% на годишна база през юни до 3.1% през август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във