Банкеръ Daily

Новини

БВП нараства с 0.5% на годишна база

През второто тримесечие на 2012 г. БВП се увеличава с 0.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.2% спрямо първото тримесечие на тази година, показват данните от Националния статистически институт.


Според експресните оценки БВП в номинално изражение достига 19.077 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2012 г. е 16.438 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35%) и аграрния сектор (5.2%).


Основен принос за регистрирания икономически растеж през второто тримесечие имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал - съответно с 1.9 и 1.5 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.4% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги - с 5.9 на сто.


По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.5%), което в стойностно изражение възлиза на 15.17 млрд. лева. През второто тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4.418 млрд. лв. и заема 23.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (-6.2%), тъй като България е изнесла стоки и услуги за 13.019 млрд. лева, а е внесла такива - за 14.185 милиарда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във