Банкеръ Daily

Новини

Бургаската община безвъзмездно ще получи управлението върху Мостика в Приморския парк

Бургаската община безвъзмездно ще получи управлението върху Мостика в Приморския парк, чиято площ е 2134 кв. м. През март правителството прехвърли на местната власт и Историческото ядро на Морската градина (8,5 ха), което е неделима част от парка, съобщиха от правителствената информационна служба. Двата обекта са сред символите на града. Мостикът се нуждае от спешни мерки за саниране на конструкцията и Община Бургас разполага с финансов ресурс за извършване на необходимите дейности по неговото възстановяване и запазване в състояние, осигуряващо безопасност за посетителите.
Правителството промени статута на имот в Ардино от публична в частна държавна собственост. Теренът от 2282 кв. м и построената в него едноетажна сграда (309 кв. м) – контролен автодиагностичен пункт, е бил предоставен за управление на МВР, но е загубил качеството си публична държавна собственост. Промяната в статута му ще осигури възможност за по-ефективно управление на имота и за извършването на разпоредителни дейности.
Етаж от административната сграда на ул. „Съединение” №107 в Шумен беше отнет от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Имотът, състоящ се от пет канцеларии, е с отпаднала необходимост за ведомството поради намаления щат на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в областния град. Той ще бъде предоставен на Министерството на правосъдието за нуждите на Административния съд – Шумен.
С друго решение правителството отмени част от решение на предишния кабинет от 6 юли 2009 г. С него за частна държавна собственост се обявяват поземлени имоти на територията на пристанищен терминал Силистра, без да са налице механизми, които да гарантират запазването на публичния им характер и оставането им в собственост на общината за дълъг период от време. По настояване на областния управител на Силистра и отчитайки старото решение като нецелесъобразно, правителството запази статута на имотите като публична държавна собственост. По този начин се съхранява целостта на пристанищния терминал Силистра в интерес на гражданите и обществото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във