Банкеръ Daily

Новини

БУРГАСБУС ОТЧИТА ШЕСТ ПЪТИ ПО-ВИСОКА ПЕЧАЛБА ЗА 2008 Г.

През 2008 г. Бургасбус ЕООД - Бургас е реализирало печалба от 139 хил. лв., което е увеличение с шест пъти спрямо 2007 г., става ясно от представения финансов отчет на компанията. Разходите за дейността са увеличени с 20% спрямо предходната година, като основното то се дължи на повечето изразходени средства за за амортизации - 57%, поради пускането в експлоатация на новозакупените през 2008 г. автобуси. Приходите от дейността също са увеличени със 21% спрямо 2007 г., като 94% от общите постъпления са приходи от основна транспортна дейност. В резултат главно на увеличението на дълготрайните активи с 67%, чистата стойност на имуществото на дружеството е увеличена спрямо 2007 г. с 87 процента.
БургасбусЕООД е фирма, която е с над 30-годишен опит в областта на транспорта. Основният предмет на дейност на дружеството е извършването на обществен превоз на пътници на територията на страната, като за това притежава съответната лицензия.
Към декември 2008 г., персоналът на Бургасбус ЕООД наброява 865 души, като средносписъчния състав на превозните средства е 208 бр. автобуси и тролейбуси. С този наличен ресурс се обслужват общо 61 на брой автобусни линии, десет от които градски, 12 крайградски, и останалите са от областна и републиканска транспортни схеми. През изминалата 2008 г., дружеството е извършило километричен пробег в размер на 7.906 млн. км с автобуси и 946 хил. км с тролейбуси, за който пробег е реализирало приходи в размер на 19.373 млн. лв., което в проценти е с 20 % повече, отколкото за предходната 2007 година. Завишение има и в броя превозени пътници за изтеклата година, като той се е увеличил с 1.154 милиона. Освен приходи от обичайна дейност, свързана с превоз на пътници, фирмата е реализирала допълнителни обороти и от други дейности, съпътстващи основната дейност, или допълнителни такива - приходи от наеми, автогарово обслужване, реклама и др.
За Бургасбус ЕООД, 2008 год. бе година на предизвикателствата в много отношения.
Неотменна част от развитието на дружеството е свързано с непрекъснатото обновяване на подвижния състав. Трябваше да се решават въпроси, свързани с намирането на алтернативни начини за компенсиране на високата цена на горивата (дизел). С вземането на решение за закупуването на нови автобуси, е предвидено и че двигателите им трябва да бъдат задвижвани от друг вид гориво - метан, за който се знае, че освен евтин продукт това е газ, чийто частици не замърсяват околната среда. Поради това, бяха закупени 10 броя нови градски автобуси, работещи на метан от марка Тедом, за пет от които бяха монтирани и климатици, с което значително се завиши качеството на обслужване на гражданите и гостите на града ни. В едно с тази инвестиция за нови автобуси, дружеството заложи и на традиционното обновяване на автобусния парк с рециклирани автобуси с дизелови двигатели, като бяха закупени и доставени:
- 10 броя съчленени автобуси от марка МАН, които спомогнаха за изваждането от употреба на последните Икаруси в градския транспорт;
- 12 броя соло автобуси от марка Мерцедес.

В средата на годината са доставени и 11 броя съчленени тролейбуси, които пък изведоха от експлоатация над 15-годишните ЗИУ-та. За тролейбусният транспорт това беше първата доставка на тролейбуси от много години насам.
Спазвайки принципите на социално отговорното корпоративно управлине, Бургасбус винаги се е отнасял с уважение и разбиране към хората, поставени в неравностойно положение и особено към тези, които имат проблеми с двигателния апарат. Именно за това се закупиха и два нови микробуса за службата към дружеството Позвъни и се вози, които са оборудвани с климатик за по голямо удобство на пътуващите . Направената инвестиция за тези микробуси възлиза на над 140 хил. лева.
Не на последно място, трябва да се изтъкне и факта, че е обновен и автопарка на междуселищният транспорт, като за там са доставени 3 броя туристически автобуса, които създават съответния комфорт и удобство при пътуване.
Всички превозни средства през изминалата година са доставени при условията на финансов лизинг. Общата стойност на доставките, включително автобуси и тролейбуси, са на стойност над 7.8 млн. лева.
Дружеството ефективно участва и в програмите на Европейския социален фонд, предоставящ възможност за безвъзмездна финансова помощ по схемата за предоставяне на Квалификационни услуги и обучения за заети лица по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, което продължава и през настоящата 2009 година. Проектът е на стойност 53 622.35 лв., от който размерът на паричните средства по Оперативната програма е 37 563.65 лева.
От Бургасбус осъзнават нуждата от обновяване и модернизиране на своите налични ресурси, и затова непрекъснато търсят и начини за реализацията на проекти, свързани с дейността на фирмата. Красноречив е примера за участието на дружеството в програмата Джаспърс (JASPERS), който е свързан с разработване на проект за цялостна модернизация на транспортната система в града. Бургас беше избран за пилотен град при реализацията на мащабен проект от този тип, измежду шестте най-големи града в България. Програма Джаспърс е инициатива на Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие. Проекта предвижда удължаване на тролейбусната мрежа с 19 км до комплексите Славейков и Изгрев, закупуване на 20 нови тролея, поетапна подмяна на 100 стари с нови автобуси, изграждане на интегриран Център за управление на градския транспорт, включително връзки към управлението на светофарните системи, поставяне на електронни информационни табла по спирките на градския транспорт и вътре в автобусите, внедряване на системи за електронно таксуване в автобусите и тролейбусите, подобряване материалната база на Бургасбус и евентуално изграждане на вътрешноградска железница.
От фирмата са сигурни сме, че с предприетите и реализирани мероприятия и проекти транспортна фирма Бургасбус ще затвърди водещата си роля на територията на града ни и чрез проекта Бургас Супер Бус ще докаже своето подобаващо място в гилдията на превозвачите в обществения транспорт в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във