Банкеръ Daily

Новини

Бургас инвестира 520 хил. лв. в станция за битови отпадъци

Три пъти по ефективно работи претоварна станция за битови отпадъци Капчето след мащабната реконструкция, която беше извършена на съоръженията. Това обясни зам.-кметът по финанси Красимир Стойчев по време на представяне на обекта след ремонта му.


Инвестицията възлиза на 520 хил. лв.


Освен ремонта на претоварната станция, със средства по проекта е закупена и монтирана хидравлична преса за битови отпадъци и контейнери за извозване на компресираните отпадъци. Закупен е товарен контейнеровоз Скания на стойност 65 хил. лева. Ремонтирана и освежена е и сградата на Претоварна станция - Капчето.


Новите съоръжения позволяват боклука да се обработва много по-бързо. Така улесняваме и сметоизвозващите фирми, а резултатът е, че градът вместо до 17 часа, още в 13 часа е почистен, уточни Съби Събев, зам.-управител на фирма Чистота.


След реконструкцията са подменени значително остарелите съоръжения за претоварване на твърди битови отпадъци, които са проектирани и изработени преди повече от 30 години. По този начин значително ще се намалят транспортните разходи, като същевременно ще се подобри жизнената среда и качеството на околната среда в Община Бургас, обясни зам.-кметът по европейски политики и околна среда Атанаска Николова.


За сравнение, количеството претоварени твърди битови отпадъци от двете съществуващи преси за 2011 г. е 24 402.51 тона, при брой курсове с 9 кубични (3.5 тонни) контейнери 6972. След реконструкцията броят на курсовете с 30 кубични (15 тонни) контейнери ще бъде 1627.


Механизмът на работа на претоварна станция Капчето остава същият, като сметоизвозващите транспортни средства разтоварват отпадъците директно в бункера на стационарната преса, където след процес на компактиране от хидравличната преса, твърдите битови отпадъци се подават в голям габаритен контейнер. След напълване контейнера се извозва до регионалното депо на Община Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във