Банкеръ Daily

Новини

БУЛСТРАД С УВЕЛИЧЕН КАПИТАЛ

За днес (15 април) в 16 часа е насрочено редовното общо събрание на акционерите на ЗАД Булстрад. Наред с традиционните решения за приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор, разпределението на финансовия резултат за 2008 г., избора на нов контрольор за финансовата 2009-а, създаването на одитен комитет на дружеството и освобождаване на членовете на управителните му органи от отговорност за дейността им през миналата година, в дневния ред присъстват и две други много важни точки.
Едната е промяната във фирмата на дружеството - то ще се преименува от ЗАД Булстрад на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп. Това е следствие от придобиването на едноличен контрол от Винер Щедтише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп (ВИГ) върху дейността на Ти Би Ай България АД и контролираните от него застрахователи - ЗАД Булстрад и ЗК Български имоти. Комисията за защита на конкуренцията вече даде разрешението си за извършване на тази концентрация.
Второто важно решение е свързано с увеличаване на капитала на ЗАД Булстрад. Предложението, направено към акционерите, е той да се вдигне от 19.74 млн. лв. на 21.53 млн. лв. чрез издаване на 179455 обикновени безналични акции с право на глас с номинал 10 лв. и емисионна стойност 56 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във