Банкеръ Daily

Новини

Булленд Инвестмънтс заделя 93% от печалбата си за дивиденти

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ свикване редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 16 юни, съобщиха от компанията. То ще обсъди предложението за разпределение на печалбата за 2009 г. и на част от неразпределената печалба от предходни години. Предлага се за дивиденти да се разпредели сумата, в размер на 390 536.67 лв., или 0.03 лв. брутен дивидент на акция. Тази сума представлява 93% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, който задължително подлежи на разпределение за дивиденти. В нея се включва: счетоводната печалба за 2009 г. в размер на 361 420 лв., която изцяло се разпределя за дивиденти, и 29 116.67 лв. от натрупаната неразпределена печалба от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във