Банкеръ Daily

Новини

Булленд инвестмънтс ще изплати на 1 август гласувания дивидента за 2010 година

От Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София (5BD) съобщават, че на 1 август ще бъде изплатен дивидента за 2010 година. Брутният му размер на една акция е 0.067 лева. За акционерите с открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, дивидентът ще бъде изплатен чрез съответния брокер. Акционерите, чийто акции са по лични сметки, следва да представят в дружеството уведомителни писма с номер на банкова сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във