Банкеръ Daily

Новини

Булленд инвестмънтс е с нов съвет на директорите

В Търговския регистър (на 10. 12. 2012 година.) е вписана промяна в управителните органи на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София (5BD), съобщиха от дружеството.


На извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 27 ноември, е взето решение за освобождаване на досегашните членове на съвета на директорите. На тяхно място е избран нов борд в състав: Иван Мънков - председател, Светослав Антонов - заместник - председател, и Данко Идакиев - изпълнителен директор и представляващ дружеството.


Булленд Инвестмънтс е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя. То работи като инвестиционен фонд, който набира средства чрез публично предлагане на акции (под формата на периодични увеличения на капитала) и влага набраните средства в недвижими имоти.


Дружеството е учредено през август 2005 г. с капитал от 500 хил. лева. Впоследствие са реализирани три успешни увеличения на капитала чрез публично предлагане на акции до размер 13 017 889 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинална стойност от по 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във