Банкеръ Daily

Новини

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЩЕ КУПАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТ

На 4 декември 2007 г. съветът на директорите на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ - София е взел решение за продажба на недвижим имот - собственост на дружеството, съобщи БФБ-София. Става въпрос за апартамент, разположена на втори жилищен етаж, с обща застроена площ от 78.49 кв. м. с включени 1.92% идеални части от общите части на сградата. Цената, по която ще бъде извършена продажбата е 83 хил. евро (с ДДС) и е съобразена с оценка на гореописания имот, съгласно изискването на чл.19 от ЗДСИЦ.
Сделката се извършва във връзка и при осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно съдебно регистрирания му предмет на дейност.
Купувачът и посоченото от него лице, както и посредникът по сделката, не са нито заинтересувани, нито свързани с Булгериън Инвестмънт Груп лице по смисъла на ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във