Банкеръ Daily

Новини

Булгартабак холдинг увеличи капитала на дъщерно дружество

На 30 ноември в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на дъщерното дружество Булгартабак Трейдинг АД, съобщиха от Булгартабак холдинг АД - София (57B). То е станало с 60 млн. лв. чрез издаването на 60 млн. нови обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка една. Булгартабак е внесъл сума от 35% от участието си в новия капитал, а останалата част ще внесе в срок от една година.


Преди увеличението капиталът на дружеството е бил 79.047 млн. млн. лева. Акции от увеличението са записали двамата акционери - Булгартабак холдинг АД и Благоевград БТ АД, съобразно притежаваните до момента. Компанията майка вече държи 34.96% от Булгартабак трейдинг АД.


В края на миналата седмица от Булгартабак холдинг АД обявиха, че дружеството е изкупило 67 394 броя акции или 5.5383% от капитала на дъщерната фирма София-БТ АД. Това са резултатите от търговото предложение към малките акционери на тютюневата фабрика на цена от 71.70 лв. за един дял. Търговото предложение се проведе в периода между 2 и 29 ноември.


Холдингът вече притежава 1 162 697 акции, или 95.5482% от капитала на София БТ АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във