Банкеръ Daily

Новини

„Булгартабак-Холдинг” АД приключва първото полугодие с 34 091 хил. лв. печалба

„Булгартабак-Холдинг” АД приключва първото полугодие на 2011 г. с положителен финансов резултат от 34 091 хил. лв., съобщиха от компанията.
За първите шест месеца на годината са отчетени приходи в размер на 45 966 хил. лв. (четиридесет и пет милиона деветстотин шейсет и шест хил. лв.), които съществено превишават приходите през същия период на 2010 г. Увеличението е резултат на по-високите дивиденти, гласувани за разпределение на общите събрания на акционерите от двете цигарени фабрики, както и на положителния тренд в търговската активност на дружеството и последователните мерки за финансова дисциплина.
За първите шест месеца на 2011г. се наблюдава намаление на разходите за персонал с 148 хил. лв., както и намаление на разходите за амортизация с 381 хил. лв. (или с 36.92%).
Средно-претеглената цена от последната борсова сесия, на която са търгувани акциите на дружеството към 30 юни 2011г. е 34.25лв./акция, а към 30 юни 2010г. е била 15лв./акция, което говори за подобряване борсовите показатели на компанията.
Провежданата от „Булгартабак-Холдинг“ АД търговска политика през първото полугодие на 2011г. е изцяло съобразена с пазарните условия и подчинена на целта за стабилизиране и запазване на позициите на вътрешен пазар и увеличаване на експорта, в двете основни продуктови направления – тютюневи изделия и тютюни, както и за договаряне на най-добри условия за доставка на спомагателни материали и тютюни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във