Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА ДО 40 МЛН. ЛВ.

На проведеното на 14 декември извънредно общо събрание на акционерите на Параходство Българско речно плаване АД - Русе са взели решение за увеличаване на капитала на дружеството. Управителният съвет, след предварително съгласие от Надзорния съвет, се овластява със свое решение да увеличава капитала до 40 млн. лева, чрез издаване на нови акции, в срок до 5 г., считано от момента на регистриране на настоящото изменение на Устава в съда..

Facebook logo
Бъдете с нас и във