Банкеръ Daily

Новини

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩА ПОКРИВАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ

Министерството на икономиката откри процедура “Покриване на международно признати стандарти” за проекти по Приоритетна ос „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. Това съобщиха от пресцентъра на икономическото министерството. Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия, като основен фактор за тяхното конкурентоспособно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 януари 2009 г. Проектните предложения се подават в регионалните офиси на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във